Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय

सर्केगाड, हुम्ला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय

सर्केगाड, हुम्ला

भिम बहादुर राेकाया

  • भिम बहादुर राेकाया

भिम बहादुर राेकाया


भिम बहादुर राेकाया
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल bhim30rokaya@gimali.com
सम्पर्क 9858321006
ठेगाना सिमकाेट गाउँपालिका 5, हुम्ला
बहाल मिति २०७३ फाल्गुन २४