Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय

सर्केगाड, हुम्ला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय

सर्केगाड, हुम्ला

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय

ठेगाना : सर्केगाड, हुम्ला

फोन नं :

इमेल :